เมื่อ : 01 ก.ค. 2566 , 223 Views

                                                               

       ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง ประธานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สพร.) ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัย เซาธ์อีสท์บางกอก (Southeast Bangkok University-SBU) จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 

 

                  ณ. SBU Hall บางนา เมื่อเร็วๆนี้ ระหว่าง SBU กับ BC EnglishScore Ltd บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ภายใต้สถาบันภาษาอังกฤษ British Council ตามโครงการการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะด้านภาษาทั้งการฟัง พูด                               อ่าน เขียนตามมาตรฐานสากลซึ่งมากกว่ามาตรฐานกระทรวงฯให้แก่นักศึกษาและบุคลกรของมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบการทดสอบ British Score Test พร้อมเทคโนโลยี่ AI ล่าสุด