เมื่อ : 24 ก.ค. 2565 , 183 Views

     ผศ.ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน รักษาการแทนอธิการ 42 บางกอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) เปิดบ้านโค้ดดิ้ง 42 บางกอก – 42 Bangkok Open House 2022 ต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ coding/programming เข้าร่วม กิจกรรมเมื่อเร็วๆนี้ พร้อมรับฟังเสวนาพิเศษโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธาน และเลขาธิการ หอการค้า ไทยในจีน และ รศ. วรศักดิ์ มหัทธโนบล ที่ปรึกษาสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ชั้น 4 หอสมุดกลาง สจล. และร่วมกิจกรรม ออนไลน์ผ่านระบบ Live Streaming *