เมื่อ : 06 ก.ย. 2566 , 1100 Views

สุดเจ๋ง ! นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทยคว้ารางวัลชนะเลิศคิดประดิษฐ์แอปพลิเคชันหางานผู้สูงอายุ 

 

มูลนิธิยุทธสาร ณ นครฯ ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมประกวดไอเดียทางธุกิจ โดยให้นิสิต นักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ไฟแรง มาร่วมนำเสนอไอเดียเพื่อสังคม สร้างรากฐานการเป็นนักพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในกิจกรรม Chicken Run Camp for Young Business Leaders : ESG 2023 เพื่อให้นิสิต นักศึกษาเข้าร่วม เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากร ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจ พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ด้านธุรกิจได้อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลา 7 วัน พร้อมเยี่ยมชมงาน ณ บริษัทยักษ์ใหญ่ของเมืองไทย โครงการครั้งนี้มุ่งสร้างนักธุรกิจคนรุ่นใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

นางสาว ลักษณา ศรีพยัคฆ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ รางวัลชนะเลิศการนำเสนอ START UP IDEA ชื่อ CHUJAI วัยเก๋า - แอพหางานสำหรับผู้สูงอายุ  กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและประทับใจอย่างมากที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโครงการครั้งนี้  โดยการแข่งขันครั้งนี้มีการคัดเลือกจากนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศไทยมากกว่าพันคน คัดเลือกเหลือเพียง 30 คน เพื่อเข้ามาอยู่ในแคมป์ Chicken Run Camp for Young Business Leaders : ESG 2023 มีทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน โดยที่นักศึกษาจะได้อยู่แคมป์ทั้งหมด 7 วัน มีการสอนธุรกิจในรูปแบบต่างๆมากมายอย่างเข้มข้นตลอดอยู่ในแคมป์  

 

ส่วนตัวได้นำความรู้วิชาการที่เรียนในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาปรับใช้หลายอย่าง ทั้งเรื่องการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ตลอดจนคู่แข่ง การวิเคราะห์ผู้บริโภค พร้อมทั้งการคิดค้นกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับยุคดิจิทัลผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ขอบคุณช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี เอี่ยมละออภักดี คณะบริหารธุรกิจ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา สุดท้ายอยากฝากรุ่นน้องที่สนใจเข้าร่วมโครงการในปีหน้า อยากให้ทุกคนเตรียมความพร้อมด้านการตลาด โซเชียลมีเดีย และความรู้นวัตกรรมต่างๆ”