เมื่อ : 05 ก.ค. 2567 , 693 Views

คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย จับมือเอกชนชั้นนำประเทศปูพื้นฐานสร้างรายได้ระหว่างเรียน 

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดงานเสวนา “Never Dies Style Advisor” บรรยายพิเศษถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจริงจากเมืองไทยประกันชีวิต เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างรายได้คู่ขนานระหว่างเรียน มีอาชีพหลักและอาชีพรองในระหว่างเรียน 

 

ช่วยเพิ่มทักษะการเตรียมความพร้อมการทำงานก่อนออกนอกรั้วมหาวิทยาลัย ได้สร้างเครือข่ายเพิ่มโอกาสการทำงานในอนาคต ตลอดจนได้ทำทดลองการทำงานอาชีพในอนาคตของตัวเอง เรียนรู้เทคนิคการขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์จากผู้มีประสบการณ์ตรง ที่สำคัญได้ประโยชน์ในการเข้าร่วมสัมผัสกับสังคมคนทำงานก่อนเรียนจบจากมหาวิทยาลัย

 

 

กลุ่มวิชาการเงินการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งเน้นเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการลงทุน เจาะลึกถึงการวางแผนทางการเงินขององค์กรหรือภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน และเจาะลึกเกี่ยวกับการลงทุน การบริหารความเสี่ยง เทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆ การจัดสรรเงินทุนในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

รวมทั้งได้เรียนรู้ถึงการบริหารงานของสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากในสายอาชีพการเงินการลงทุนนี้ และได้ลงมือปฏิบัติจริงในการลงทุนแบบจำลองต่างๆ ได้เรียนรู้และนำไปพัฒนาต่อยอดในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ