เมื่อ : 29 มิ.ย. 2567 , 57 Views

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมเดินหน้าปลุกพลังความคิดของคนรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 9 เชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรีทั่วประเทศไทย รวมทีมจำนวน 3 – 5 คน ส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 3 (The 3rd Young Ocean for Life Innovation Challenge) ภายใต้แนวคิด “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) เพื่อนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ของนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืน ชิงรางวัลมูลค่ารวม 900000 บาท

 ล่าสุดนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการแข่งขันระดับชาติ PTTEP Teenergy ครั้งที่ 9 ในหมวดหมู่ PROTECT จากทีมเซฟเกาะช้างด้วย ST-500 ภายในทีมประกอบนายธนกร อินทเกษร นายอดิเทพ ร่วมชาติสกุล และ นายศิวกร พลอยแหวน โดยมี ดร.ธนา โชติช่วงชัชวาล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธชัย ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้คำแนะนำและฝึกซ้อมก่อนลงแข่งขันสนามจริงครั้งนี้ 


วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มุ่งผลิตบัณฑิต พัฒนากระบวนการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายด้านการเรียนการสอนวิศวกรรมเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณธรรม คู่คุณภาพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเพื่อสร้างและประยุกต์องค์ความรู้สู่สากล