เมื่อ : 28 มิ.ย. 2567 , 448 Views

น.ศ.การเงิน ม.หอการค้าไทยคว้ารางวัลการแข่งขันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ปี 2567

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการทุน New Breed Capital Market Financial Professionals ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งในปี 2567 นี้ ได้จัดให้มีโครงการทุน New Breed Capital Market Financial Professionals 2024 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาที่สนใจเข้าทำงานในวิชาชีพด้านการเงิน สามารถเรียนรู้เนื้อหาหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ระดับ Foundation Knowledge (AISA) 

 

 

รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั่วประเทศไทยสามารถเข้าทดสอบหลักสูตร AISA ได้โดยผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับคัดเลือกยัง จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Financial Career Camp เพื่อสัมผัสโลกธุรกิจและการทำงานของมืออาชีพ โดยการเยี่ยมชมกิจการตามสายงานที่สนใจ พร้อมกับแสดงศักยภาพในการแข่งขัน กรณีศึกษาด้านการเงิน เพื่อเตรียมพร้อมและสร้างประสบการณ์ความรู้สู่ความเป็นมืออาชีพบนเส้นทางวิชาชีพสายการเงินระดับประเทศและสากลต่อไป 

 

ล่าสุดนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการลงทุน สามารถสอบผ่านเข้าร่วมโครงการ New Breed Capital Market Financial Professionals 2024 และได้รับรางวัล ดังนี้ นายชลสิทธิ์ เอกภัทรกุลชัย สาขาการเงินการลงทุน ปี 4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธีรวัฒน์ แจ้คำ สาขาการเงินการลงทุน ปี 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายคุณพุฒิพงษ์ แย้มสำรวย ปี 4 นางสาวจินดาภรณ์ คงสม ปี 3 และนายวชิรวิชญ์ เหาตะวานิช ปี 3 สอบผ่านเข้าร่วมกิจกรรมประจำปี พ.ศ.2567 โดยหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ระดับ Foundation Knowledge เป็นหลักสูตรที่ใช้ ในการดำเนินงานในโครงการทุน New Breed Capital Market Financial Professionals นี้สามารถนำผลสอบไปใช้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

 

 

นายชลสิทธิ์ เอกภัทรกุลชัย นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการลงทุน ปี 4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการทุน New Breed Capital Market Financial Professionals เล่าว่า “ขอบคุณโครงการที่ดีแบบนี้จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแข่งขันในครั้งนี้ได้นำความรู้ในห้องเรียนจากมหาวิทยาลัยมาปรับใช้ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานของงบการเงินต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของบริษัท 

 

ที่สำคัญยังมีความตั้งใจในการเรียนรู้จากการอบรมของวิทยากรในโครงการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งนี้ ร่วมฝีกปฏิบัติการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน เรียนรู้โลกธุรกิจและการทำงานของมืออาชีพตามสายงาน การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ยังได้เติมเต็มทักษะการทำงานผ่าน Workshop รวมถึงเยี่ยมชมกิจการของจริง ทำให้นักศึกษาสัมผัสโลกธุรกิจและการทำงานของมืออาชีพตามสายงานที่สนใจ พร้อมกับได้แสดงศักยภาพในการแข่งขันกรณีศึกษาด้านการเงินได้อย่างเต็มที่” 

 

 

ลุ่มวิชาการเงินการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งเน้นเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการลงทุน เจาะลึกถึงการวางแผนทางการเงินขององค์กรหรือภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน และเจาะลึกเกี่ยวกับการลงทุน การบริหารความเสี่ยง เทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆ การจัดสรรเงินทุนในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

รวมทั้งได้เรียนรู้ถึงการบริหารงานของสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากในสายอาชีพการเงินการลงทุนนี้ และได้ลงมือปฏิบัติจริงในการลงทุนแบบจำลองต่างๆ ได้เรียนรู้และนำไปพัฒนาต่อยอดในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ