เมื่อ : 25 ส.ค. 2566 , 281 Views

สุดเจ๋ง ! ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ

ม.หอการค้าไทย แต่งชุดอวกาศต้อนรับนักศึกษาใหม่

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2566

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มหาวิทยาลัย ภายใต้ธีมงาน “ Galaxy of Dreams” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งภายในงานครั้ง ดร. รวิดา วิริยกิจจา คณบดี คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์อัณณ์ณิชา ธัญญะชัยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร. อนุฉัตร ช่ำชอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมแต่งกายชุดอวกาศต้อนรับนักศึกษาใหม่ครั้งนี้ พร้อมบรรยายเนื้อหาหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้วางแผนและเริ่มปรับตัวในการเรียนเทอม 1 ปีการศึกษานี้  ซึ่งบรรยากาศครั้งนี้เป็นไปอย่างสนุกสนานและอบอุ่น  

 

เรียนบริหารธุรกิจแนวใหม่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบนักธุรกิจ ความฝันของคนรุ่นใหม่ล้วนต้องการเป็นเจ้าของกิจการ นักธุรกิจ และนักบริหารมืออาชีพ คณะบริหารธุรกิจ จึงเป็นคณะยอดนิยมของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่สร้างเจ้าของกิจการชั้นนำมาแล้วมากมาย ด้วยการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งนักธุรกิจมืออาชีพ พร้อมด้วยอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติ ให้สัมผัสประสบการณ์จริงแบบนักธุรกิจ เตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในโลกธุรกิจอย่างมั่นใจ