เมื่อ : 08 ธ.ค. 2565 , 278 Views

เมื่อเร็วๆ นี้สาขาการเงินการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ “Hero Stock Learning @UTCC SS4” เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และปฎิบัติจริงการเทรดหุ้น ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษา รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็น Practice University ล่าสุดได้ดำเนินการสร้างห้องเทรดหุ้น “BILLION QUARTER” ซึ่งประกอบด้วย Trading Room Multiple Learning Space และมี Financial Product Board  โดยนักศึกษาจะได้เรียนผ่านตลาดหุ้นจริง  มีนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญมาแชร์ประสบการณ์แก่นักศึกษา  ตลอดจนมีฐานข้อมูลให้นักศึกษาในค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษาได้

 

นายภูริพัฒน์ ยิ้วเหี้ยง สาขาการเงินการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เจ้าของรางวัล Rookies ชนะเลิศอันดับที่ 1  โครงการ Hero Stock Learning @UTCC SS4 เล่าว่า  “ก่อนเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ได้เตรียมตัวล่วงหน้าได้ 3 เดือน ขอบคุณสำหรับรางวัลครั้งนี้ ผมจะตั้งใจฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น เป็นนักลงทุนที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศไทย การเรียนที่สาขาการเงินการลงทุนทำให้ได้รับความใกล้ชิดและคำแนะนำจากอาจารย์ประจำสาขาอยู่เสมอ ทำให้ผมและเพื่อนได้เรียนรู้เทคนิคการเทรดหุ้นใหม่ๆเสมอ หลังจากนี้จะเริ่มต่อยอดเทรดหุ้นอย่างจริงจังและเรียนรู้รุปแบบดิจิทัลต่างๆ เพื่อทำการออมและลงทุนอย่างมืออาชีพ” 

 

 

นายชยพล ศิลวัตร สาขาการเงินการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เจ้าของรางวัล Rookies ชนะเลิศอันดับที่ 2  โครงการ Hero Stock Learning @UTCC SS4 เปิดเผยว่า “ดีใจที่ได้รางวัลครั้งนี้ ผมเรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่ง ทำให้ผมได้เรียนรู้เทคนิคดีๆ การแก้ไขปัญหาระหว่างเทรดหุ้นจริง ทำให้สามารถแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันได้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถกลับมาคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ยังได้รับคำแนะนำจากวิทยากรด้านนอก ทำให้ได้รับเกร็ดความรู้ที่มีความหลากหลาย สำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่อยากให้คำนึงถึงความเสี่ยง มิใช่เพียงนึกถึงแต่ผลกำไร” 

 

นายธีรวัฒน์ แจ้คำ สาขาการเงินการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เจ้าของรางวัล Rookies ชนะเลิศอันดับที่ 3  โครงการ Hero Stock Learning @UTCC SS4 กล่าวว่า “โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก สามารถฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษาได้จริง ถ้ารุ่นน้องปีหน้าอยากเข้าร่วมการแข่งขัน อยากให้น้องๆเตรียมตัวล่วงหน้าให้พร้อม โดยเฉพาะการเรียนรู้จากวิทยากรด้านนอกที่มีการถ่ายทอดความรู้เทคนิคใหม่ให้กับนักศึกษา ตรงนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการเทรดหุ้นได้จริงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้”