เมื่อ : 28 ต.ค. 2565 , 381 Views

งานไม่ใหญ่แน่นะวิ ! ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทยสุดล้ำต้อนรับฮาลาวีน ส่งความสุขนักศึกษา

 


ดร.รวิดา วิริยกิจจา คณบดี และ ดร.ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  แต่งกายต้อนรับเทศกาลฮาลาวีน 2022 พร้อมสอนวิชา GE125 วิชาออกแบบชีวิต (Designing Your Life) เป็นวิชาที่สอนให้นักศึกษาเข้าใจตัวตนของตนเอง และเข้าใจผู้อื่น รวมถึงความแตกต่างของแต่ละคน เพื่อให้นักศึกษาค้นพบสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ถนัดและได้ออกแบบวิธีการเรียนรู้ของตนเองเพื่อประสบความสำเร็จตามที่ตนเองต้องการ 

 

 

ที่สำคัญวิชานี้เป็นวิชาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทำหลักสูตรร่วมกับ Stanford University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นของโลก โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับการฝึกอบรมรับรองเป็น Life Designer โดยมหาวิทยาลัย Stanford University  ออกแบบห้องเรียน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนในแบบที่นักศึกษาต้องการ คณะบริหารธุรกิจเล็งเห็นความสำคัญของทุกความฝันนักศึกษา พร้อมนำทางให้นักศึกษาไปสู่ความสำเร็จของความฝันของตนเอง