เมื่อ : 20 ต.ค. 2565 , 219 Views

ท่ามกลางการกลับมาแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปในหลายประเทศทั่วโลก ภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นเป็นปกติ สงครามรัสเซ๊ยและยูเครน ได้ซ้ำเติมเศรษฐกิจทั่วโลก การจ้างงานยังคงชะลอ หลายธุรกิจได้ปิดกิจการ  

 

ปัจจุบันนวัตกรรมใหม่ๆ แนวทางการดำเนินชีวิตได้เปลี่ยนไปจากเดิม หลายคนอยากมีอาชีพที่  มีรายได้ที่สูง  การสร้างงานให้กับตนเองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในยุค New Normal  ผู้ที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

 

 

กลุ่มวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “อาชีพทางเลือกในยุค New Normal” โดยเชิญคุณภูมิพัฒน์ วสุภัทร  อดีตศิลปินในสังกัดค่าย RS ในนาม VAMP  ปัจจุบันเจ้าของธุรกิจ Ever Face เซรั่มบำรุงผิวหน้า 

 

ผู้ซึ่งได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสจนสามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจของตนเอง จำนวนเงินหลักล้านต่อเดือน มาเปิดประสบการณ์การสร้างงานให้กับตัวเองและถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้ นักศึกษาได้กล้าคิดที่จะสร้างงานให้ตนเอง โดยไม่หวั่นไหวต่อวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเป็นอยู่