เมื่อ : 14 ธ.ค. 2565 , 47 Views

จังหวัดสมุทรปราการปูพรมฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) ให้กลุ่มผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย

 

สมุทรปราการ : วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 สำนักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Long – acting Antibody (LAAB) Day” ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อรณรงค์และให้บริการฉีด Long – acting Antibody (LAAB) 

 

 

 

โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปให้แก่กลุ่มผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและล้างไตทางช่องท้องในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันต่ำในการป้องกันโควิด-19 ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปหรือ LAAB เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในผู้ที่ตอบสนองต่อวัคซีนได้น้อยกว่าคนทั่วไป เมื่อฉีดเข้าไปแล้ว ร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อโควิด-19 ได้สูงทันทีภายหลังฉีด ทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ