เมื่อ : 10 ธ.ค. 2565 , 155 Views


วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตพร้อมพนักงานกองทุนประกันชีวิตได้บริจาคอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพและมีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ให้แก่คนพิการ ณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

 

 

เพื่อนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพแล้วมารีไซเคิลเพิ่มมูลค่าเพื่อนำมาเป็นทุนจัดหาอุปกรณ์รถวีลแชร์ และรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการทางร่างกาย ตลอดจนเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นกับผู้พิการทุกประเภท ซึ่งยังต้องการความช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางส่วนที่ยังมีสภาพดีมาซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้อีก

ครั้งให้ผู้พิการใช้หาความรู้และช่วยในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับผู้พิการ 

 

 

ด้วยเหตุนี้กองทุนประกันชีวิตจึงจัดโครงการบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อคนพิการขึ้นมา ตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการเพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีกำลังใจต่อสู้ชีวิตเพื่อตนเอง และครอบครัว และเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการทำความดีของพนักงานในองค์กร สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กองทุนประกันชีวิต ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบประกันชีวิต และส่งเสริมกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และจิตอาสา