เมื่อ : 19 ก.ย. 2565 , 140 Views

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต โดย ดร.รวิดา วิริยกิจจา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและอาจารย์ประจำคณะ 

 

 

พร้อมแนะนำหลักสูตรเรียนรู้ธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการตลาด , กลุ่มการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ , กลุ่มวิชาการเงินการลงทุน , กลุ่มวิชาการจัดการ , สาขาธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม , กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ , สาขาธุรกิจเกมและอีสปอร์ตและสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  พร้อมเปิดห้องกิจกรรมเรียนรู้หุ้นและสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ มีการต้อนรับอย่างอบอุ่นสนุกสนานพร้อมสาระความรู้ทางธุรกิจมากมาย

 

 

ทางคณะบริหารุรกิจส่งมอบการเรียนการสอนเชิงประยุกต์จากงานวิจัยและประสบการณ์การปฏิบัติทำงานจริง เพื่อสร้างผู้นำธุรกิจที่มีความเป็นผู้ประกอบการและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านบริหารธุรกิจจากงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม 

Tag : # #