เมื่อ : 07 ก.ย. 2565 , 432 Views

     ภารกิจพลิกฟื้นชีวิตเกษตรกรชาวบ้านโป่งให้พ้นจากภัยแล้ง น้ำคือจิตวิญญาณของพี่น้องเกษตรกร 

 

     

     ผมได้ผลักดันก่อสร้างสถานนีสูบน้ำ2สถานีคือสถานีสูบน้ำไผ่สามเกาะและสถานีสูบน้ำบ้านห้วยดอกไม้ให้พี่น้องชาวบ้านโป่งที่ตำบลเขาขลุง เพื่อให้พี่น้อง 9 หมู่บ้านหรือครึ่งตำบลของเขาขลุง ให้หลุดพ้นจากความยากจนเนื่องจากที่ผ่านมาหลาย10ปีพื้นที่นี้ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากมานาน 

 

 

     เมื่อประชาชนมีน้ำความมั่งคั่งมั่นคงในอาชีพเกษตรกรจะดีขึ้นผมเชื่อว่าความยากจนจะหายไปจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวครับ

 

     

     ขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อน ขอบคุณผู้บริหารกรมชลประทาน ที่สนับสนุนโครงการดังกล่าวตามที่ผมและนายก อบต เขาขลุง ได้ทำกระทู้ขอโครงการดังกล่าวไปผ่านสภาผู้แทนราษฎรครับ 

Cr.ส.ส.อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรีเขต4