เมื่อ : 22 ก.ค. 2565 , 238 Views

     บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดย มณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร นำทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร-เบเกอรี่-เครื่องดื่ม จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมากว่า 49 ปี เพื่อแบ่งปันความรู้สู่สังคม

 

 

    โดยเอส แอนด์ พี จัดโครงการ “S&Pอบรมวิชาชีพ สร้างโอกาสคืนสู่สังคม” ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ สังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ ในการประกอบอาชีพ ให้มีทักษะพื้นฐานด้านการประกอบอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ สามารถนำไปสร้างอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน มณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เผยถึงโครงการ’S&Pอบรมวิชาชีพ ส่งต่อความเชี่ยวชาญธุรกิจอาหารและเบเกอรี่สู่สังคม’ 

 

 

     โดยในปีนี้ได้อบรมความรู้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 แห่ง ได้แก่ อบรมหลักสูตรอาหาร “ราดหน้าหมูหมัก” โดยให้ความรู้ตั้งแต่เทคนิคการเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ รวมถึงทักษะพื้นฐานการทำเมนูราดหน้าหมูหมัก ณ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี อบรมหลักสูตรเบเกอรี่ “การแต่งหน้าเค้ก” โดยสอนตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์ เทคนิคการปาดครีม การแต่งลาย และการบีบครีมดอกไม้ สำหรับนำไปตกแต่งเค้กให้สวยงาม เป็นการเสริมทักษะด้านเบเกอรี่ ณ เรือนจำกลางคลองเปรม และ อบรมหลักสูตรเครื่องดื่ม “การชงเครื่องดื่ม” ได้แก่ กาแฟไอซ์อาราบิก้า ชามะนาว และโอเลี้ยง โดยสอนตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์ เทคนิคการเลือกซื้อวัตถุดิบ และทักษะการชงเครื่องดื่มพื้นฐานเพื่อสามารถนำไปต่อยอดเป็นเมนูน้ำชงอื่นๆ ได้ ณ เรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม 

 

  

     นอกจากนี้ เอส แอนด์ พี ยังได้มอบประกาศนียบัตรรับรองการอบรมให้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป” S&P ขอเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยเหลือสังคมไทย ด้วยการมอบโอกาสที่ดีแก่คนในสังคม ให้เติบโตไปพร้อมกันได้อย่างเข็มแข็งและยั่งยืน