เมื่อ : 19 ก.ย. 2566 , 264 Views


เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 1030 น. 

คุณบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ รองประธานหอการค้าไทย-จีน พร้อมด้วย คุณสุทัศน์ ธนชาติเดชากุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิคม คุณวีณา ทวีเชวง ผู้จัดการ และคุณกาญจนา ไทยชน ผู้อำนวยการทั่วไป ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ นำโดย ดร.ปนัดดา วงศ์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียน

 


ในการนี้ คุณบุญยงค์ กล่าวโดยสรุปว่าหอการค้าไทย-จีน ก่อตั้งมา 113 ปี และ ได้จัดตั้งสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีนและสมาคมธุรกิจต่างๆ รวม 75 สมาคม โดยกำหนดจัดประชุมทุก 2 เดือน เพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างกัน 

 

นอกจากมีบทบาทในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างไทยและจีนแล้ว หอการค้าไทย-จีน ยังให้ ความสำคัญกับกิจกรรมการกุศลช่วยเหลือสังคมอีกด้วย

 


ในโอกาสนี้ คุณบุญยงค์ ได้มอบตัวต่อเลโก้ รูปห่าน จำนวน 48 ชุด พร้อมขนมยูโร่คัสตาร์ดเค้ก จำนวน 240 กล่อง ให้กับ ดร.ปนัดดา ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้กับนักเรียนและเป็นประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ 

 

สำหรับตัวต่อเลโก้รูปห่านนี้ เป็นของขวัญที่คณะผู้แทนทางการค้าจากเมือง
เท่งไฮ้ ซึ่งตั้งอยู่ ที่ จังหวัดซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง ได้มอบให้กับหอการค้าไทย-จีน เนื่องในโอกาสมาเยือนหอการค้าไทย-จีน ช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมา คุณบุญยงค์ กล่าว
 

ดร.ปนัดดา ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวขอบคุณ คุณบุญยงค์ และหอการค้าไทย-จีน ในความเมตตากรุณาที่มอบให้ แก่เด็กนักเรียน และรายงานว่าโรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ ก่อตั้งมากว่า 60 ปี เปิดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความพิการทางการได้ยิน และ เด็กออทิสติก ปัจจุบันมีนักเรียนรวม 152 คน เป็นนักเรียน
ประจำ 42 คน และมีครู 31 คน 
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ