เมื่อ : 26 พ.ค. 2565 , 326 Views

     นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด ให้การต้อนรับ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานงาน “เส้นทางมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานระยอง ประจำปี 2565" จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง จัดหางานจังหวัดระยอง บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในการร่วมสนับสนุนการสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการหางานทำ และนายจ้างโดยเฉพาะสถานประกอบการทั้งภายในและภายนอกนิคมฯ ได้มีโอกาสพบปะกันโดยตรง มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับภาคประชาชน ให้เกิดการกระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมถึงช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง