เมื่อ : 21 พ.ย. 2565 , 115 Views

ร่วมศึกษาแนวทางการพัฒนาวิถีชีวิตจากศิลปวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้วิธีการปั้นดินเผาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การแกะสลักไม้เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างที่อยู่อาศัย การออกแบบลวดลายการปักผ้าที่มีความประณีตละเอียดอ่อน พร้อมทั้งกิจกรรมธรรมดีร่วมกัน เพื่อเยียวยาชาวบ้าน ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง  ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม และการสักการะบวงสรวงขุนรองปลัดชู และชาวบ้านผู้กล้า 400 คน แห่งบ้านวิเศษชัยชาญ ที่ร่วมสงครามระหว่างไทยกับพม่าในช่วงปลายสมัยอยุธยา  เพื่อน้อมรำลึกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตรย์ และความเสียสละต่อประเทศชาติ   

  

เรียนรู้แนวทางการพัฒนาสังคม ครบทุกมิติ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ. นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี และนวัตกรรมสื่อการสอนสำหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21 Interactive Board Game โดย อาจารย์ อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ และการพัฒนานวัตกรรมแบบก้าวกระโดดสำหรับองค์กร พร้อมการเร่งผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ UN SDG 2030

 

ในวันเสาร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 (2 วัน 1 คืน) ณ ศูนย์ศิลปาชีพ สีบัวทอง และ อนุสาวรีย์ขุนรองปลัดชู   

วัดสี่ร้อย จ. อ่างทอง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณจารุกัญญ์ โทรศัพท์ 099 397 5333  FB : ตามรอยพระราชา-The King’s Journey  LINE :  The King’s Journey