เมื่อ : 24 พ.ค. 2567 , 47 Views

 

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.30 น. ที่โถงอาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบยารักษาโควิด Molnupiravir  จำนวน 781970 แคปซูล และหน้ากากอนามัย เกือบ 3 ล้านชิ้น รวมมูลค่า  8651700 บาท สนับสนุนโรงพยาบาลชุมชน โดยมีนพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู  จังหวัดสตูล ในฐานะประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการชมรมฯ เป็นผู้รับมอบ

 


 ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยเฉพาะงานด้านสาธารณสุข จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม อีกทั้งเป็นการสนับสนุนในการรักษา ป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จึงได้มอบยา Molnupiravir Capsules ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสที่ใช้ในการรักษาโรคโควิด 19 จำนวน 19550 กล่อง รวม 782000 แคปซูล และมอบหน้ากากอนามัย (Surgical mask) จำนวน 59856 กล่อง รวม 2992800 ชิ้น รวมมูลค่าทั้งหมด 8651700 บาท ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ผ่านชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย เพื่อให้โรงพยาบาลได้นำไปให้บริการผู้ป่วยและใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมอบให้โรงพยาบาล 276 แห่ง ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ

 


ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อว่า สำหรับการสนับสนุนยา Molnupiravir Capsules และหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศในครั้งนี้ เพื่อนำไปรักษาให้กับผู้ป่วย ซึ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาล อีกทั้งช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ได้สามารถป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ และให้โรงพยาบาลได้นำไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีกด้วย เช่น นำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมของโรงพยาบาล ในการนำหน้ากากฯไปแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป  ซึ่งในการบริจาคยา Molnupiravir Capsules และหน้ากากอนามัยครั้งนี้ยังถือเป็นการขอบคุณทางโรงพยาบาล และส่งกำลังใจให้แก่คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ 

 


 “การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นภารกิจขององค์การเภสัชกรรมในเรื่องของการดำเนินงานเพื่อสังคม และเพื่อเป็นการยกระดับความมั่นคงและเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบสาธารณสุข ส่งเสริมให้ประชาชนได้ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า องค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ที่ชาวไทยไว้วางใจและภาคภูมิใจ” 
ด้านนพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล ในฐานะประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณองค์การเภสัชกรรมที่ให้การสนับสนุนยา Molnupiravir Capsules และหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ โดยทางชมรมฯ จะนำไปให้บริการผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงจะกระจายยา Molnupiravir Capsules และหน้ากากอนามัย ให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป