เมื่อ : 03 เม.ย. 2567 , 73 Views

           Create Hong Kong (CreateHK) โดยรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region - HKSAR) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เปิดตัวโครงการ Create Smart Initiative รายการวาไรตี้ทางโทรทัศน์ มุ่งสนับสนุนสถานีท้องถิ่นของประเทศต่างๆ ในเอเชียเพื่อร่วมผลิตรายการวาไรตี้ทางโทรทัศน์ นับเป็นความเคลื่อนไหว ระหว่าง ประเทศที่ไม่เคยมีมาก่อนในการขับเคลื่อนความร่วมมือข้ามวัฒนธรรมไปสู่เวทีระดับโลก และเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

จับตา pop culture ฮ่องกงบนเวทีระดับโลก

 


          โครงการ Create Smart Initiative เกิดจากความคิดริเริ่มของ HKSAR ในปี 2552 โดยมี CreateHK ดำเนินงาน ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ ตอกย้ำความแข็งแกร่งเอกลักษณ์ของฮ่องกงในฐานะเมืองหลวงแห่งการสร้างสรรค์ของเอเชีย (Asia’s Creative Capital)

 


Mr. Victor Tsang ผู้อำนวยการ CreateHK กล่าวว่า “CreateSmart Initiative ตระหนักถึงศักยภาพมหาศาลของวัฒนธรรมป๊อป (pop culture) ของฮ่องกง เราหวังว่า การร่วมมือกับพันธมิตรในเอเชียเพื่อผลิตรายการร่วมกัน จะช่วยพัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรม ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้เติบโตรุ่งเรือง”

 

 

แนวทาง3ประการของ CreateSmart Initiative:


-  ส่งเสริมวัฒนธรรมป๊อป: รายการนี้พยายามนำเสนอเนื้อหาความบันเทิงใหม่ๆ แก่ผู้ชมในวงกว้างขึ้น และส่งเสริมให้เกิดความชื่นชมอย่างลึกซึ้งต่อพลังสร้างสรรค์ของเอเชีย โดยร่วมมือกับผู้แพร่ภาพกระจายเสียงที่มีชื่อเสียงทั่วเอเชีย


-  ขยายโอกาสทางการตลาดร่วมกับพันธมิตร: การผลิตรายการร่วมกันจะเปิดทางไปสู่การเข้าถึงตลาดใหม่ๆ  ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสทางการค้าและการขายสินค้าตลอดจนการลงทุนต่างๆเพิ่มขึ้น


-  บ่มเพาะผู้มีความสามารถแห่งอนาคต: การทำงานร่วมกันกับพันธมิตรระดับภูมิภาคจะทำให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับนักสร้างสรรค์มืออาชีพในการคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้ชม

ระบบสนับสนุนที่ครอบคลุมในการร่วมผลิต
รายการวาไรตี้ทางโทรทัศน์ที่ผลิตร่วมกันนี้ จะใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ CreateHK เพื่อเป็นระบบสนับสนุนที่ครอบคลุมในการผลิตรายการร่วมกันสำนักงานบริการภาพยนตร์    (Film Services Office - FSO) วางเป้าหมายที่จะทำให้ฮ่องกงเป็นดินแดนมหัศจรรย์ทางภาพยนตร์  (“filmtastic” Hong Kong) โดยระดมสรรพกำลังทางทรัพยากร เพื่ออำนวยความสะดวก ด้านโลจิสติกส์ ในการผลิตภาพยนตร์และกฎระเบียบในการถ่ายทำตามสถานที่ต่างๆ สำนักงาน FSO จัดทำนามานุกรมรายชื่อสถานที่ต่างๆ สำหรับการถ่ายทำและบริการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ อย่างครอบคลุม ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการขอใบอนุญาตและแบบฟอร์มต่างๆ การสนับสนุน ที่ทรงอานุภาพเช่นนี้ เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการถ่ายทำภาพยนตร์ล่าสุดในฮ่องกง เช่น A Guilty Conscience  และ Times Still Turns the Pages  นอกจากนี้ ยังมี Special Effects Licensing Unit หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตด้านเทคนิคพิเศษทำหน้าที่ดูแลเพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยในการนำ special effects มาใช้โอกาสในการระดมทุน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมและนำความร่วมมือเหล่านี้ให้ปรากฏสู่ตลาดภาพยนตร์ในเอเชียและประเทศต่างๆ มากขึ้น CreateSmart Initiative สนับสนุนความร่วมมือ ในการผลิตรายการ โดยให้เงินทุนอุดหนุน 2 รูปแบบรายการสำหรับผู้สร้างภาพยนตร์ที่มองหาการร่วมทุนผลิต

 

 

The Hong Kong-Asian Film Collaboration Funding Scheme โครงการระดมทุนเพื่อความร่วมมือด้านภาพยนตร์ฮ่องกง-เอเชีย ให้ทุนอุดหนุนการผลิตร่วมระหว่างฮ่องกงและผู้สร้างภาพยนตร์ในเอเชีย มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดเอเชียและนานาประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันในเชิงลึก โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับการรับรู้ และแลกเปลี่ยน เชิงวัฒนธรรม ผ่านโครงการความร่วมมือในการผลิตภาพยนตร์ที่่เล่าเรื่องขนาดยาว (feature-length narrative films) และแอนิเมชั่นขนาดยาว (feature-length animation)

 

โครงการจะเลือกภาพยนตร์รวมไม่เกิน 8 เรื่อง แต่ละเรื่องที่ผ่านการอนุมัติจะได้รับเงินอุดหนุนสูงสุดถึง 9 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 41.7 ล้านบาท) ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมด

 

 

Create Hong Kong (CreateHK) จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region - HKSAR) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของฮ่องกง ต่อมา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สำนักงานแห่งนี้ย้ายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการทงเที่ยว โดยมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการบ่มเพาะผู้มีความสามารถและอำนวยความสะดวกให้สตาร์ทอัพ สำรวจตลาด สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคส่วนและอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ  ส่งเสริมฮ่องกงให้เป็นเมืองหลวงแห่งการสร้างสรรค์ของเอเชีย สร้างบรรยากาศที่สร้างสรรค์ในชุมชน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CreateHK เข้าไปชมได้ที่ www.createhk.gov.hk                        
        

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ