เมื่อ : 19 มี.ค. 2567 , 107 Views

 ปลุกพลังผู้ให้ เชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วน  และประชาชน ทั่วไป เติมเต็มโลหิตให้เพียงพอ พร้อมส่งต่อโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วย รวมพลบริจาคโลหิตเป็น      หมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ระหว่างวันที่ 18 – 22 และ 25-29 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ    ถนนอังรีดูนังต์ พิเศษ ! สำหรับ แก๊งที่มาบริจาคโลหิต ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่สามารถบริจาคโลหิตได้) จะได้รับเสื้อยืด “Give Blood Give Love” แทนคำขอบคุณ  

 

  

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความต้องการโลหิตในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2567) มีการเบิกขอใช้โลหิตจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ เฉลี่ยสูงถึง วันละ 4000 - 4500 ยูนิต แต่สามารถจ่ายโลหิตได้เฉลี่ย วันละ 2000 ยูนิต เท่านั้น ซึ่งตามมาตรฐานงานบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จะต้องมีโลหิตสำรองคงคลังอย่างน้อยวันละ  3000 ยูนิต  จึงจะเพียงพอต่อความต้องการใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลต่างๆ   ทั่วประเทศ หากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป จะส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับโลหิต     ในการรักษาอย่างมาก  

 

ดังนั้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริจาคโลหิตเพื่อสำรองคงคลัง พร้อมส่งต่อโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัย และมีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วย  จึงขอเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน  สมาคม มูลนิธิ สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมพลบริจาคโลหิตเป็นแก๊งตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ระหว่างวันที่ 18-22 และ 25-29 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์

 

พิเศษ สำหรับแก๊งรวมพลมาบริจาคโลหิต จำนวนตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป เฉพาะผู้ที่สามารถบริจาคโลหิตได้จะได้รับเสื้อยืด “Give Blood Give Love” เป็นของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ตั้งเป้าหมาย มีผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะรวมแล้วจำนวนไม่ต่ำกว่าวันละ 500 คน         
       


• รวมแก๊งลงทะเบียนผ่าน QR CODE หรือลิงก์ https://forms.gle/ZciqLc7oedzerFoKA 
ก่อนร่วมกิจกรรมฯ


• ติดต่อลงทะเบียนและรับของที่ระลึก ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร  โทร.  0 2256 4300 0 2263 9600-99 ต่อ 1760 1761