เมื่อ : 24 ม.ค. 2567 , 165 Views

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทยนำคณะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐของไทย ประกอบด้วย องค์การตลาดเพื่อการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย  พบหารือกับผู้นำหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีน

 

 

ภายหลังการหารือ ผู้แทนการค้าเปิดเผยว่า ได้เข้าพบหารือกับนาย Zhang Xingwang รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ จีน  โดยทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การนำเข้า-ส่งออกสินค้าการเกษตรระหว่างสองประเทศ  อีกทั้ง เศรษฐกิจจีนได้มีการฟื้นฟูเเละพัฒนาภายหลังสถานการณ์โควิด 19 ทำให้สินค้าการเกษตรมีการนำเข้าจากไทยมากถึง 30% สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญในการส่งออกของไทยมายังจีน ได้เเก่ ทุเรียน เเละสับปะรด ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เล็งเห็นที่จะเพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตรของไทยในการส่งออกมายังจีน เพื่อเพิ่มโอกาสเพิ่มจำนวนการส่งออกสินค้าเกษตรมากยิ่งขึ้น

 

 

ผู้แทนการค้า กล่าวว่า การขนส่งสินค้าโดยระบบรถไฟมีการพัฒนาที่ดีทำให้ขนส่งสินค้าได้สะดวกเเละรวดเร็ว โดยการนำส่งผ่านเส้นทางประเทศลาวเข้ามายังนครเฉิงตู เพื่อขยายการนำเข้าเเละส่งออกผ่านระบบขนส่งทางราง โดยมีเป้าหมายในการยกระดับเศรษฐกิจ นอกจากนี้ต้องการส่งเสริมการส่งออกยางไทยมายังจีน

ผู้แทนการค้า กล่าวต่อไปว่า  ได้เข้าพบหารือกับนาย Yu Jianlong รองประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีน (CCPIT) ประจำกรุงปักกิ่ง โดยเห็นชอบที่จะผลักดันความร่วมมือด้านการค้า และการลงทุน รวมถึงการนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างไทยกับจีน ทั้งนี้ รองประธาน CCPIT ได้แจ้งว่าจะดำเนินการ และมีความสนใจจะจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน (roadshow) ในไทย พร้อมกล่าวย้ำว่า ไทยเป็นเเหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอันดับ 1 ของจีน

 


 

“รัฐบาลไทยพร้อมที่จะสานต่อความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างไทยและจีน และสนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชนจีนในทุกด้าน รวมถึงการพัฒนาและขยายตลาดการส่งออกสินค้าเกษตรไทย ในโอกาสนี้ ต้องการส่งเสริมการส่งออกไม้ไผ่จากไทยไปจีน เเละพร้อมจะเรียนรู้ระบบการเกษตรสีเขียวจากจีน เพื่อผลักดันไม้ไผ่ไทยให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ในภาคเกษตรกรไทย ขอให้จีนช่วยดูแลนักลงทุนไทยด้วย และขอเชิญช่วยจีนเข้าร่วมในการจัดตั้งกองทุนเพื่อ Green Investment ในไทย  ซึ่งการลงทุนจากจีนจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเเละภูมิภาคพัฒนายิ่งขึ้น” ผู้แทนการค้าย้ำ