เมื่อ : 15 ม.ค. 2567 , 159 Views

แม็คโคร ภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าโครงการ “อบรมยกระดับความรู้เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน” ตั้งเป้าสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

 

 

โดยจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรในท้องถิ่น นำเสนอแนวทางในการเพิ่มคุณภาพสินค้า และการเตรียมความพร้อมก่อนนำสินค้าเข้าห้างค้าส่ง-ค้าปลีกสมัยใหม่ ล่าสุดอบรมให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเอนก ชื่นอารมณ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และผู้บริหารแม็คโคร ร่วมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร พร้อมเปิดพื้นที่ขายทั้งในแม็คโครและโลตัส ซึ่งมีสาขากว่า 2800 สาขาทั่วประเทศ จากการลงพื้นที่พบเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร ทีมของแม็คโครได้รับซื้อผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม มะนาว และลำไยพวงทอง เพื่อเตรียมนำเข้ามาจำหน่ายที่แม็คโคร สาขามหาชัย ซึ่งจะเป็นสาขารูปแบบ Hybrid Wholesale แห่งที่ 3 ของประเทศ ในวันที่ 17 มกราคม 2567 การรับซื้อผลผลิตครั้งนี้คาดว่าจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

 

 

ตลอด 35 ปี แม็คโครยืนหยัดเคียงข้างเกษตรกร เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน เพิ่มโอกาสในการจัดจำหน่ายผลผลิต สร้างรายได้ให้กับชุมชน ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ