เมื่อ : 28 พ.ย. 2566 , 179 Views

รากฟันเทียม (Dental Implant) เป็นกรรมวิธีการทางทันตกรรมที่ใช้เพื่อแทนทันตที่หายไป หรือสำหรับแทนทันตที่ถูกนำออก รากฟันเทียมเป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วยเซรามิกที่มีหัวที่คล้ายกับฟัน ซึ่งจะถูกปรับเกี่ยวทับบนรากฟันเทียม รากฟันเทียมทำจากวัสดุที่ปลอดภัยสำหรับการใช้ในร่างกาย เช่น โลหะและเซรามิค และมักถูกเจาะเข้าไปในกระดูกของโครงสร้างปาก


 

ประโยชน์ของรากฟันเทียม


 

  • รากฟันเทียมช่วยให้คนที่สูญเสียทันตเสร็จสมบูรณ์ได้มีทันตใหม่ที่คล้ายกับทันตธรรมชาติเพื่อปรับฟันและเพิ่มคุณภาพชีวิต


 

  • รากฟันเทียมสามารถใช้ในกระบวนการทำทันตประดิษฐ์ เพื่อยึดทันตประดิษฐ์ในทางที่เหมาะสม.


 

  • การแทนฟันที่สูญเสียด้วยรากฟันเทียมช่วยป้องกันการกัดที่ไม่ถูกต้องและอื่นๆ ที่อาจทำให้รูฟันเคลื่อนที่ได้


 

  • รากฟันเทียมมีความทนทานและความแข็งแรง 


การติดตั้งรากฟันเทียมเป็นกระบวนการทันตกรรมที่คลาดเคลื่อนได้ในคำขอและการรักษาขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของทางอาหาร การดูแลรักษา และการรักษาหลังการติดตั้ง ควรปรึกษากับทันตแพทย์เพื่อประเมินความเหมาะสมและประโยชน์ของรากฟันเทียม

 

ส่วนประกอบของรากฟันเทียม 

รากฟันเทียม (Dental Implant) ประกอบด้วยส่วนประกอบหลายส่วนที่ร่วมกันในกระบวนการติดตั้งเพื่อแทนฟันที่หายไป 
รากฟันเทียม (Implant Fixture)

ส่วนนี้เปรียบเสมือนรากของรากฟันเทียม ซึ่งถูกเจาะเข้าไปในกระดูกของโครงสร้างปากหรือกระดูกสันหลัง เพื่อความแข็งแรงและทนทาน ฟันเทียมทำจากวัสดุไม่เป็นอันตรายที่ปลอดภัยในร่างกาย เช่น ทิตาเนียม หรืออะลูมิเนียม

 

ส่วนยึดต่อระหว่าง Implant Body  (Abutment)

หลังจากฟันเทียมถูกเจาะเข้าในกระดูกแล้ว Abutmentจะถูกติดตั้งบนฟันเทียมเพื่อเชื่อมต่อกับฟันเทียม Abutment สามารถทำจากโลหะหรือวัสดุเซรามิคที่ปลอดภัยและทนทาน

 

ฟันเทียม(Dental Prosthesis)

 

ส่วนนี้คือฟันเทียมที่จะถูกยึดติดกับรากฟันเทียม เช่น ครอบสะพานฟัน ฟันเทียมถอดได้ที่ยึดกับ Implant Abutment โดยใช้กาวทางทันตกรรมยึด หรือสกรู

 

รากฟันเทียมต้องถูกติดตั้งและปรับแต่งอย่างรอบครอบเพื่อให้รากเทียมทำหน้าที่เหมือนรากทันตธรรมชาติ การติดตั้งรากฟันเทียมเป็นกระบวนการทันตกรรมที่มีความแข็งแรงและความระมัดระวังในการดูแลรักษาหลังการติดตั้งเพื่อให้รากฟันเทียมทำหน้าที่ได้ดีในระยะยาว

 

รากฟันเทียมเหมาะกับใคร

 

รากฟันเทียม (Dental Implants) เหมาะสำหรับคนที่มีความสูญเสียทันตและต้องการแทนทันตที่สูญเสียด้วยทันตประดิษฐ์ในลักษณะที่คล้ายกับทันตธรรมชาติ

 

  • รากฟันเทียมเหมาะสำหรับคนที่สูญเสียทันตในรูปแบบที่รุนเเรง รากฟันเสียหาย ฟันผุจำนวนมาก รากฟันเทียมสามารถใช้ในการแทนทันตที่สูญเสียด้วยทันตประดิษฐ์ในลักษณะที่คล้ายกับฟันธรรมชาติ


 

  • คนที่ฟันมีความเสียหายจากฟันแตก จะมีความเหมาะสมสำหรับรากฟันเทียม ซึ่งมีความแข็งแรงและสามารถปรับแต่งได้ให้เหมาะสมสำหรับทันตประดิษฐ์


 

  • หลังการติดตั้งรากฟันเทียม ผู้ที่รักษารากฟันเทียมจำเป็นต้องรับรู้และปฏิบัติการดูแลรักษาตัวเองในรูปแบบที่ถูกต้อง และปฏิบัติคำแนะนำจากทันตแพทย์ในการรักษาและการดูแลรักษาทันตประดิษฐ์และรากฟันเทียม


 

  • รากฟันเทียมเป็นกระบวนการทันตกรรมที่มีค่าใช้จ่ายสูง เป็นส่วนใหญ่ การมีความคุ้มครองการรักษาทันตธรรมชาติหรือการติดตั้งรากฟันเทียมเป็นสิ่งสำคัญ


รากฟันเทียม (Dental Implants) เป็นทางเลือกทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพสำหรับคนที่สูญเสียฟัน โดยรากฟันเทียมถูกติดตั้งในกระดูกของโครงสร้างปากและเปรียบเสมือนรากของทันตธรรมชาติ มันช่วยแทนฟันที่สูญเสียด้วยทันตประดิษฐ์ที่มีรูปร่างและสีคล้ายกับทันตธรรมชาติ รากฟันเทียมเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาทางทันตกรรมที่รุนเเรงและเกิดความเสียหายของฟันเป็นอย่างมาก และสามารถรับรู้การดูแลตัวเองและการดูแลรักษาทันตประดิษฐ์อย่างถูกต้อง 

 

การค้นหารากฟันเทียมควรทำโดยการปรึกษากับทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม (Orthodontist) เพื่อประเมินความเหมาะสมและต้องการการรักษา รากฟันเทียมมีความสามารถแทนทันตที่สูญเสียในลักษณะที่คล้ายกับทันตธรรมชาติและเสริมคุณภาพชีวิตของผู้รักษาในระยะยาว คลินิกทันตกรรม ดิโอ้ ให้บริการโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมเฉพาะทางเพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการรักษาอย่างหมาะสม