เมื่อ : 12 ต.ค. 2566 , 268 Views

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน  นำคณะผู้บริหารหอการค้าไทย-จีน เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีแด่นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ เนื่องในโอกาสได้รับ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด  ณ สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร  โดยมีนายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุด และนายยรรยง เดชภิรัตนมงคล เลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมให้การต้อนรับ

 

 

นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน  ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้ท่านอัยการสูงสุดปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่น ประสบผลสำเร็จ และในโอกาสครบรอบ 130 ปี องค์กรอัยการในปีนี้  นายณรงค์ศักดิ์ ได้อวยพรให้สำนักงานอัยการสูงสุดสามารถขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ หอการค้าไทย-จีน ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป

 

 

ในโอกาสนี้ นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์  อัยการสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณนายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล และคณะผู้บริหารหอการค้าไทย-จีน ที่ให้เกียรติมาแสดงความยินดีในครั้งนี้  พร้อมกับชื่นชมหอการค้าไทย-จีนกับบทบาทในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีนที่ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลากว่า 100 ปี  สำนักอัยการสูงสุดยินดีให้การสนับสนุนหอการค้าไทย-จีน ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ