เมื่อ : 04 ต.ค. 2566 , 269 Views

 

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีฉลอง 111 ปี ชาตกาล อาจารย์ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง 125 ปี ชาตกาล หลวงวิจิตรวาทการ 50 ปี ของการเสียชีวิตของ ศ.เคลาส์ พริงส์ไฮม์ (Prof. Klaus Pringsheim) ผู้มีบทบาทและคุณูปการต่อวงการดนตรีและศิลปวัฒนธรรมของไทยเป็นอย่างมาก

การแสดงดนตรีคลาสสิกรายการพิเศษครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดย ผศ.ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง และทีมงาน จะนำเสนอบทเพลงไทยสำเนียงเยอรมันโรแมนติก   

ตอนปลาย เรียบเรียงบทเพลง “ไซมีสสวีท” ที่เป็นลักษณะซิมโฟนีมาเป็น เปียโนคอนแชร์โต โดยจะเล่นเปียโนโบราณกราฟ (Graf-Pianoforte) ประชันกับวงอิมมานูเอลออร์เคสตรา และวงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา                                 (PGVIM Ensemble) 

 

 

อีกทั้งจะนำเสนอละครเวที “ผกาวลี” ในรูปแบบใหม่เป็น “เพลงชุดบัลเลต์ผกาวลี” (Phakavali Ballet Suite) ที่กระชับขึ้น ด้วยบทเพลงไทยที่ไพเราะของ อาจารย์ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง และบทเพลงคลาสสิก จากอุปรากรเรื่อง  “นอร์มา”  ของ วินเซนโซ เบลลินี โดยทำงานร่วมกับ รศ.ดร.ศิริมงคล นาฏยกุลวงศ์ ในการประสานดนตรีให้เข้ากับการเต้นระบำบัลเลต์ พร้อมกับการทำฉาก Mapping ประกอบ ณ ห้องสังคีตวัฒนา   สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา