เมื่อ : 02 ต.ค. 2566 , 160 Views

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลัก    ในการจัดงาน Sustainability Expo 2023 หรือ SX2023 มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน 

 

     จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “Good Balance Better World” สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า ซึ่งงานดังกล่าว เป็นการผนึกกำลังขององค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน ที่มาร่วมกันแชร์ประสบการณ์ องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านความยั่งยืนมากมาย เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันสร้างความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ โดยยึดหลัก พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก ให้ทุกคนลงมือทำอย่างจริงจัง

 

     สำหรับธนาคารออมสินได้เข้าร่วมงานด้วยในโซน Better Community ภายใต้แนวคิด “Creating Happy Community : สร้างสมดุลมิติความยั่งยืน เพื่อสังคมเป็นสุข” โดยนำเสนอผลงานความสำเร็จของธนาคารเพื่อสังคมที่สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนมากมาย รวมถึงบอกเล่าความสำเร็จของการบูรณาการมิติทางสังคมเข้าในกระบวนการปฏิบัติงานด้วยกลไก Social Mission Integration เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการสร้างประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้ การเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักและร่วมออกบูธในงาน SX2023 

 

     ครั้งนี้ นับเป็นการแสดงจุดยืนชัดเจนของการเป็นภาคการเงินที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยผู้เข้าชมงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์การเงินสีเขียว สำหรับผู้ที่สนใจสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษเพื่อลูกค้ารายย่อย ผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ EV Supply Chain สินเชื่อ BCG GSB Go Green GSB Green Biz GSB Green Home Loan รวมถึงเงินฝากปันน้ำใจเงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้ฝากเงินที่เลือกบริจาคช่วยเหลือมูลนิธิที่เข้าร่วมโครงการ

 

     นอกจากนี้ ยังมีการจัดพื้นที่ส่งเสริมการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมสร้างอาชีพ ฟรี! กับ      โค้ชมืออาชีพ ตลอดจนกิจกรรมภารกิจช่วยโลกให้ได้ร่วมสนุกรับของที่ระลึกมากมายตลอดงาน 

 

 

ขอเชิญพบกันที่บูธธนาคารออมสิน ในงาน Sustainability Expo 2023 ได้ที่โซน Better Community ระหว่างวันที่ 2-8 ต.ค.2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ